Nhảy tới nội dung

Thiết lập menu phụ theme EGA Cake trên Haravan

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Menu phụ

Thiết lập menu phụ

Thiết lập menu phụ

Sau khi hoàn tất thiết lập trên, bạn đã có thể thiết lập Menu phụ cho trang EGA Cake. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].