Nhảy tới nội dung

Thiết lập chân trang theme EGA Cake trên Haravan

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Chân trang > MÀU FOOTER

Màu footer

Thiết lập màu footer

2. Cột 1

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Chân trang > CỘT 1

Cột 1

Thiết lập Cột 1

3. Cột 2-3

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Chân trang > CỘT 2-3

Cột 2-3

Thiết lập Cột 2-3

4. Cột 4

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Chân trang > CỘT 4

Cột 4

Thiết lập Cột 4

5. Thiết lập nhận email khuyến mãi

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Chân trang > Nhận email khuyến mãi

Nhận email khuyến mãi

Thiết lập nhận email khuyến mãi

Truy cập Khách hàng > Tab nhận email quảng cáo

Để quản lý danh sách email đã submit

Danh sách email nhận khuyến mãi

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Chân trang > Copyright

Mặc định khi để trống sẽ hiển thị @Bản quyền thuộc về EGANY | Cung cấp bởi Haravan

Copyright

Thiết lập Copyright

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Chân trang EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].