Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang liên hệ theme EGA Cake trên Haravan

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang liên hệ

Trang liên hệ

Cách lấy iframe từ Google Map

Truy cập Google Map

Ấn share

Lấy iframe từ google map

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang liên hệ EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].