Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang Food & Beverage theme EGA Cake trên Haravan

1. Thông tin trang

Food & Beverage là trang bán hàng được thiết kế để phục vụ giới thiệu, chạy quảng cáo và bán 1 sản phẩm riêng biệt.

2. Hiển thị trang Food & Beverage

Vào Website > Trang nội dung > Tạo trang

Tạo trang nội dung mới

Tạo trang nội dung mới

Thêm tiêu đề và chọn giao diện page.foodnbeverage_001

Thêm tiêu đề và chọn giao diện

Thêm tiêu đề và chọn giao diện

Chọn Hiển thị > Lưu

Chọn hiển thị trang và lưu

Chọn hiển thị trang và ấn lưu

Bấm Xem thử

Xem thử

Bấm Xem thử trang

3. Thiết lập trang Food & Beverage

Vào Wesite > Giao diện > Thiết lập theme

Thiết lập trang foodnbeverage

Thiết lập chung

Vào foodnbeverage_001 > Thiết lập chung

Thiết lập chung

Thiết lập chung

Đầu trang

Vào foodnbeverage_001 > Đầu trang

Đầu trang

Thiết lập Đầu trang

Vào foodnbeverage_001 > Banner

Banner

Thiết lập Banner

Ghi chú

Bạn có thể sử dụng một số ảnh banner mặc định của trang hoặc Upload ảnh mới cho phù hợp với nhu cầu của bạn, Nếu Upload ảnh mới hãy check chọn Không sử dụng ảnh mặc định (Check vào ô vuông nếu muốn sử dụng ảnh khác) để ảnh mới được hiển thị

Giới thiệu

Vào foodnbeverage_001 > Giới thiệu

Giới thiệu

Thiết lập phần giới thiệu

Lợi ích từ sản phẩm

Vào foodnbeverage_001 > Lợi ích từ sản phẩm

lợi ích từ sản phẩm

Thiết lập phần lợi ích từ sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Vào foodnbeverage_001 > Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Thiết lập Thông tin sản phẩm

Đếm ngược

Thiết lập Bộ đếm ngược

Đánh giá của khách hàng

Vào foodnbeverage_001 > Đánh giá của khách hàng

Đánh giá của khách hàng

Thiết lập Đánh giá của khách hàng

Cuối trang

Vào foodnbeverage_001 > Cuối trang

Cuối trang

Thiết lập Cuối trang

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang Food & Beverage. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].