Nhảy tới nội dung

Thiết lập tính năng gợi ý tìm kiếm (EGA Smart Search) theme EGA Cake trên Haravan

1. Giới thiệu

EGA Smart Search cải tiến bộ tìm kiếm của website, giúp khách hàng tìm được sản phẩm, bài viết nhanh chóng, gia tăng trải nghiệm người dùng và gia tăng tỷ lệ chốt đơn hàng.

  • Tối ưu trải nghiệm người dùng trên website.
  • Giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm nhanh hơn với khả năng hiển thị tức thì từ thanh Search.
  • Gia tăng tỷ lệ chốt đơn chỉ với việc bổ sung tính năng tìm kiếm hoàn hảo hơn cho website.

Smart search

Gợi ý tìm kiếm sản phẩm nhanh chóng

Smart search

Gợi ý tìm kiếm bài viết nhanh chóng

2. Thiết lập tính năng gợi ý tìm kiếm

2.1 Thiết lập chung

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Gợi ý tìm kiếm (EGA Smart Search) > THIẾT LẬP CHUNG

Thiết lập chung cho tính năng tìm kiếm

Thiết lập chung cho tính năng tìm kiếm

2.2 Thiệt lập màu sắc

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Gợi ý tìm kiếm (EGA Smart Search) > MÀU SẮC

Thiết lập màu sắc cho tính năng tìm kiếm

Thiết lập màu sắc cho tính năng tìm kiếm

2.3 Thiết lập tìm kiếm sản phẩm

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Gợi ý tìm kiếm (EGA Smart Search) > SẢN PHẨM

Với sản phẩm: Hỗ trợ 2 kiểu tìm kiếm

  • Tìm kiếm theo Tiêu đề sản phẩm
  • Tìm kiếm theo Tiêu đề + nội dung sản phẩm

Kiểu tìm kiếm

Thiết lập kiểu tìm kiếm cho sản phẩm

Thiết lập kết quả tìm kiếm sản phẩm

Thiết lập kết quả tìm kiếm sản phẩm

2.4 Thiết lập tìm kiếm bài viết

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Gợi ý tìm kiếm (EGA Smart Search) > BÀI VIẾT

Với bài viết: Mặc định tìm kiếm theo tiêu đề và nội dung bài viết

Thiết lập kết quả tìm kiếm sản phẩm

Thiết lập kết quả tìm kiếm bài viết

Ẩn/hiện kết quả tìm kiếm bài viết

Nếu bạn chỉ muốn khách hàng tập chung vào tìm kiếm sản phẩm thì có thể tắt chức năng tìm kiếm bài viết đi nhé

3. Trang kết quả tìm kiếm

Thiết lập kết quả tìm kiếm sản phẩm

Hiển thị kết quả trang tìm kiếm

Sau khi hoàn tất thiết lập trên, bạn đã có thể sử dụng tính năng Smart Search - Tìm kiếm thông minh cho trang EGA Cake. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].