Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ theme EGA Cake trên Haravan

Chọn thứ tự các Module sẽ hiển thị

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ > CHỌN CÁC MODULE

Chọn các module

Thiết lập chọn các module và hiển thị theo thứ tự cho trang chủ

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập thứ tự hiển thị các Module trên Trang chủ EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].