Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang Xmas theme EGA Cake trên Haravan

1. Giới thiệu

Xmas là trang bán hàng được thiết kế chuyên dụng cho Shop bán hàng trong mùa lễ Giáng sinh. Với hiệu ứng tuyết rơi sinh động và đẹp mắt tạo cảm giác se lạnh tuyệt vời mùa Giáng sinh, kèm theo đó là tính năng Countdown (đếm ngược) được tích hợp sẵn sẽ giúp bạn gia tăng tỉ lệ chốt đơn hàng với nhiều nhóm sản phẩm khác nhau để trình bày và có thể ẩn/hiện linh hoạt với thiết lập sản phẩm của Shop.

2. Hiển thị trang Xmas

Vào Website > Trang nội dung > Tạo trang

Tạo trang nội dung mới

Tạo trang nội dung mới

Thêm tiêu đề và chọn giao diện page.xmas_002

Thêm tiêu đề và chọn giao diện

Thêm tiêu đề và chọn giao diện

Chọn Hiển thị > Lưu

Chọn hiển thị trang và lưu

Chọn hiển thị trang và ấn lưu

Bấm Xem thử

Xem thử

Bấm Xem thử trang

3. Thiết lập trang Xmas

Vào Wesite > Giao diện > Thiết lập theme

Thiết lập trang Xmas

Thiết lập chung

Vào xmas_002 > Thiết lập chung

Thiết lập chung

Thiết lập chung

Hiệu ứng tuyết rơi và Đồng hồ đếm ngược

Vào xmas_002 > Hiệu ứng tuyết rơi Đồng hồ đếm ngược

Hiệu ứng tuyết rơi và Đồng hồ đếm ngược

Thiết lập Hiệu ứng tuyết rơi và Đồng hồ đếm ngược

Vào xmas_002 > Banner

Banner

Thiết lập Banner và các nội dung trên banner

Nhóm 3 banner nhỏ

Vào xmas_002 > Nhóm 3 banner nhỏ

Nhóm 3 banner nhỏ

Thiết lập Nhóm 3 banner nhỏ

Nhóm sản phẩm nổi bật

Vào xmas_002 > Nhóm sản phẩm nổi bật

Nhóm sản phẩm nổi bật

Thiết lập Nhóm sản phẩm nổi bật

Mã khuyến mãi

Vào xmas_002 > Mã khuyến mãi

Mã khuyến mãi

Thiết lập Mã khuyến mãi

Nhóm sản phẩm

Vào xmas_002 > Nhóm sản phẩm 1

Nhóm sản phẩm

Thiết lập Nhóm sản phẩm

ghi chú

Thiết lập tương tự với các nhóm sản phẩm khác, tối đa 5 nhóm sản phẩm

Vào xmas_002 > Banner ngang

Banner ngang

Thiết lập Banner ngang

Bộ sưu tập

Vào xmas_002 > Bộ sưu tập

Bộ sưu tập

Thiết lập Bộ sưu tập

Phương thức thanh toán

Vào xmas_002 > Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Cuối trang

Vào xmas_002 > Cuối trang

Cuối trang

Thiết lập Cuối trang

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang Xmas. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].