Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Nhóm chính sách theme EGA Cake trên Haravan

Nhóm chính sách

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm chính sách

nhóm chính sách

Thiết lập nhóm chính sách

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Nhóm chính sách cho EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].