Nhảy tới nội dung

Tài liệu hướng dẫn Haravan

1. Giao diện website#

Các mẫu giao diện tối ưu tốc độ tải trang cực tốt và trải nghiệm mobile tuyệt vời, bộ thiết lập linh hoạt có thể đáp ứng hầu như cho mọi ngành nghề phổ biến. Đáp ứng ngay nhu cầu kinh doanh online cho bạn với chi phí tiết kiệm hơn 90% so với việc tự code & design từ đầu.

EGA Market

EGA Market

EGA Fashion

EGA Fashion

2. Ứng dụng#

Các ứng dụng bổ sung khả năng chuyển đổi mạnh mẽ cho website Haravan hiện có của bạn. Được tin dùng và chứng mình hiệu quả bởi hơn 1000+ doanh nghiệp trong 2 năm qua.

FOP Market

FOP Market

Bot Connector

Bot Connector

FOP Kitchen

FOP Kitchen

EGANY Tools

EGANY Tools

Sales Countdown

Sales Countdown