Nhảy tới nội dung

Thiết lập chung theme EGA Cake trên Haravan

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung

1. Favicon - Nhận email - Nút lên đầu trang

Favicon

Thiết lập Favicon

Email và nút về đầu trang

Dùng công cụ nhận email khuyến mãi và nút quay lên đầu trang

2. Thiết lập chung cho sản phẩm

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > THIẾT LẬP CHUNG CHO SẢN PHẨM

Thiết lập chung cho sp

Thiết lập chung cho sản phẩm

Thiết lập chung cho sp

Nút mua hàng kiểu icon

3. Thông tin liên hệ chung

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > THÔNG TIN LIÊN HỆ CHUNG

Thông tin liên hệ chung

Thiết lập thông tin liên hệ chung

4. Màu sắc

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > MÀU SẮC

Màu sắc

Thiết lập màu sắc

Màu sắc

Thiết lập màu sắc

Màu sắc

Thiết lập màu sắc nút Mua ngay

5. Meta Keywords

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > META KEYWORDS CHO TRANG CHỦ (SEO)

Meta Keywords

Thiết lập Meta Keywords

6. Bộ nút liên hệ (Desktop)

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > BỘ NÚT ICON LIÊN HỆ (DESKTOP)

Nút liên hệ Desktop

Thiết lập icon liên hệ Desktop

7. Bộ nút tối ưu chuyển đổi (Mobile)

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > BỘ NÚT TỐI ƯU CHUYỂN ĐỔI (DƯỚI MOBILE)

Lưu ý

Tính năng chỉ hiển thị trên mobile

CRO

Thiết lập CRO trên Mobile

CRO

Thiết lập nút điều hướng 1,2,3

CRO

Thiết lập nút gọi điện. nhắn tin và giỏ hàng

8. Popup khi vào Website

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > POPUP KHI VÀO WEBSITE

Pop up khi vào trang

Thiết lập popup khi vào trang

9. Ảnh phương thức thanh toán

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > ẢNH PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Ảnh phương thức thanh toán

Thiết lập ảnh phương thức thanh toán

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Thiết lập chung cho EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].