Nhảy tới nội dung

Thiết lập bộ lọc sản phẩm theme EGA Cake trên Haravan

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Bộ lọc sản phẩm

1. Lọc mặc định

Bộ lọc mặc định sẽ lọc sản phẩm dựa trên thông tin sản phẩm mặc định của trang, bao gồm:

  • Giá sản phẩm
  • Hãng sản xuất
  • Loại sản phẩm

Lọc theo khoảng giá

lọc theo giá

Thiết lập lọc sản phẩm theo giá

Lọc theo hãng sản xuất

lọc theo hãng sản xuất

Thiết lập lọc sản phẩm theo hãng sản xuất

Lọc theo loại sản phẩm

lọc theo loại sản phẩm

Thiết lập lọc sản phẩm theo loại

2. Lọc theo tag

Lọc theo tag - Màu sắc

lọc theo màu sắc

Thiết lập lọc sản phẩm theo màu sắc

Lọc theo tag khác

lọc theo tag

Thiết lập lọc sản phẩm theo tag

Lưu ý

Chỉ những sản phẩm có tag trùng với thiết lập trong bộ lọc mới được hiển thị khi lọc

Nhập tag sản phẩm

Cài đặt sản phẩm - nhập tag trùng với thiết lập trong bộ lọc

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Bộ lọc sản phẩm EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].