Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang giỏ hàng theme EGA Cake trên Haravan

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang giỏ hàng

1. Thiết lập giỏ hàng trống

Thiết lập giỏ hàng trống

2. Hiển thị ảnh phương thức thanh toán và nhóm coupon

Hiển thị ảnh phương thức thanh toán và nhóm coupon

3. Nhóm sản phẩm gợi ý

Nhóm sản phẩm gợi ý

4. Đề xuất mua thêm để hưởng ưu đãi

4.1 Giỏ hàng trống

Giỏ hàng trống

4.2 Giỏ hàng chưa đủ điều kiện

Giỏ hàng chưa đủ điều kiện

4.3 Giỏ hàng đủ điều kiện

Giỏ hàng đủ điều kiện

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang giỏ hàng EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].