Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang sản phẩm theme EGA Cake trên Haravan

1. Layout trang sản phẩm

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Layout trang sản phẩm

Thiết lập hiển thị các tính năng trên trang sản phẩm

Thiết lập hiển thị các tính năng trên trang sản phẩm

Layout

Layout

Layout trang sản phẩm

2. Video trong ảnh sản phẩm

Thiết lập Hiển thị / Ẩn video ở ảnh Sản phẩm

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > VIDEO TRONG ẢNH SẢN PHẨM

Hiển thị video

Thiết lập hiển thị video

Thiết lập trong quản lý sản phẩm

Lưu ý

Bắt buộc nhập đúng cú pháp hướng dẫn

Bước 1: Vào trang admin, chọn sản phẩm muốn hiển thị video

bước 1

Bước 2: Thêm ảnh thumbnail video lên ảnh, tên ảnh đặt theo cú pháp: video-[tên-ảnh]

Ví dụ: video-banh-sweet-love-cupcake

bước 2

Lưu ý
 • Thứ tự xuất hiện của video tương ứng với vị trí ảnh thumbnail sản phẩm
 • Nếu không upload ảnh thumb cho video, mặc định sẽ lấy từ thumbnail của video youtube và thứ tự của video sẽ xuất hiện đầu tiên ở slider ảnh sản phẩm

Bước 3: Sao chép (copy) mã video trong đường link youtube (Mã nằm sau dấu = trong link video youtube)

bước 3

Bước 4: Thêm nhãn sản phẩm (tags) theo cú pháp: video_abc với abc là mã video vừa sao chép ở Bước 3

Ví dụ: video_P0Ml03V-eus

bước 4

Kết quả:

icon video

Icon video hiển thị ở trang chi tiết sản phẩm

icon video trang collection

Icon video hiển thị ở trang collection

3. Chia sẻ sản phẩm qua

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Chia sẻ sản phẩm qua

Social share

4. Khuyến mãi - Ưu đãi

Smart box giúp bạn liệt kê tất cả những thông tin khuyến mãi (ưu đãi) của cả cửa hàng (hoặc ưu đãi của từng sản phẩm), hiển thị ở vị trí gần nút mua hàng trên trang chi tiết sản phẩm.

Những thông tin khuyến mãi "đắt giá" này sẽ thúc đẩy khách hàng quyết định mua hàng nhanh chóng hơn, giảm tỉ lệ đơn hàng bị "bỏ quên" trong giỏ hàng.

Smart box

Thông tin khuyến mãi - ưu đãi ở trang sản phẩm

Bạn có thể thiết lập mục Smart Box hiển thị chung cho tất cả sản phẩm, đồng thời thiết lập hiển thị riêng cho từng sản phẩm.

Thứ tự ưu tiên khi hiển thị Smart Box sẽ như sau:

 • Nếu sản phẩm có nhập Box riêng → Hiển thị box riêng của sản phẩm.

 • Nếu sản phẩm không có Box riêng, và người dùng có bật hiển thị Box chung trong phần thiết lập → Hiển thị Box chung

 • Trường hợp còn lại → Không hiển thị Smart Box

Thiết lập chung

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Khuyến mãi - Ưu đãi

Thiết lập chung

Những thiết lập sau đây sẽ áp dụng cho cả Box chung và Box riêng:

 • Tiêu đề của Box (icon + tiêu đề)
 • Màu sắc: màu chữ + màu nền tiêu đề + màu nền của Box
 • Nút sao chép mã: tên nút sao chép + tên nút đã sao chép
Ghi chú

✍️  Cách nhập liệu nút Sao chép:

Nhập theo cú pháp [coupon=“EGANY”] trong đó: EGANY là mã khuyến mãi có thể thay đổi theo từng chương trình của shop

=> Hiển thị thay bằng nút Sao chép, click vào thì copy mã EGANY

Nhập liệu nút sao chép

Nội dung Box chung (hiển thị cho tất cả sản phẩm)

Box chung

 • Giới hạn 5 thông tin được nhập.
 • Nếu Nội dung bỏ trống thì tự động ẩn dòng trong box

Nội dung Box riêng (hiển thị cho riêng sản phẩm được nhập thông tin)

Nội dung Khuyến mãi - Ưu đãi sẽ được nhập liệu trong phần mô tả sản phẩm ở trang sản phẩm

Truy cập Admin > Sản phẩm > Sản phẩm muốn hiển thị nội dung Khuyến mãi - Ưu đãi riêng

Nhập nội dung ở cuối Mô tả sản phẩm như ví dụ sau:

Box riêng

Lưu ý

Để hiển thị được Smart Box thì Tiêu đề "KHUYẾN MÃI - ƯU ĐÃI":

 • Phải được định dạng Heading 6

Đinh dạng tiêu đề

 • Tiêu đề trùng với text được thiết lập trong setting

BTiêu đề trùng với text được thiết lập trong setting

5. Nhóm nút mua hàng

Bao gồm Nút mua ngay, Nút thêm vào giỏ, Thông báo gọi đặt mua

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Nút mua ngay, Nút thêm vào giỏ, Thông báo gọi đặt mua

mua hàng

6. Chính sách bán hàng

chính sách bán hàng

7. Bình luận Facebook

bình luận Facebook

8. Sản phẩm liên quan

Các sản phẩm liên quan sẽ được hiển thị ở trang chi tiết sản phẩm. Điều này giúp tăng doanh số cho cửa hàng bởi vì khách xem được nhiều sản phẩm hơn. Sản phẩm được gợi ý theo danh mục (collection) hoặc theo thẻ (tag).

Danh mục sản phẩm liên quan

Sản phẩm liên quan theo Collection

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > SẢN PHẨM LIÊN QUAN > Chọn Hiển thị sản phẩm liên quan theo Collection

Hiển thị những sản phẩm có cùng Collection (Danh mục) với sản phẩm đang xem

sản phẩm liên quan theo collection

Sản phẩm liên quan theo Tag (nhãn)

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > SẢN PHẨM LIÊN QUAN > Chọn Hiển thị sản phẩm liên quan theo Tag

sản phẩm liên quan theo tag

Thiết lập này chọn lọc sản phẩm liên quan theo tag nên nâng cao và linh hoạt hơn.

Các sản phẩm cùng tag liên quan sản phẩm đang xem sẽ được lọc ra hiển thị tại đây nhanh chóng.

Ví dụ:

lienquan_chocolate

Lưu ý

Bạn có thể tạo ra nhiều bộ tag bắt đầu bằng tiền tố được quy định trong thiết lập

Ví dụ: tiền tố là sanphamlienquan (hoặc đặt rút gọn là splq hay lienquan tùy ý)

sanphamlienquan_chocolate

sanphamlienquan_Sinh nhật

...

splq_chocolate

splq_Sinh nhật

...

lienquan_chocolate

lienquan_Sinh nhật

...

Hướng dẫn nhập tag (nhãn) cho sản phẩm liên quan

Vào trang admin > Danh sách sản phẩm > Chọn sản phẩm muốn thêm tag

Ở mục thêm Nhãn cho sản phẩm, bạn thêm tag (nhãn) phù hợp

sản phẩm liên quan theo tag

Hướng dẫn nhập tag cho sản phẩm liên quan

9. Mô tả sản phẩm và bài viết liên quan

 • Để thiết lập tiêu đề cho Mô tả sản phẩm, bạn truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Mô tả sản phẩm >

 • Tiếp tục thiết lập Bài viết liên quan bằng cách truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Bài viết liên quan >

Mô tả sản phẩm và bài viết liên quan

Lưu ý
 • Cần nhập đúng tag có tiền tố đã thiết lập.

Ví dụ: tiền tố bạn thiết lập là baivietlienquan, thì trong nhãn sản phẩm và bài viết bạn sẽ nhập tag như sau:

Nhập tag cho sản phẩm

Nhập tag cho bài viết

 • Nếu không có bài viết liên quan theo sản phẩm, mặc định sẽ hiển thị các bài viết trong blog đã được thiết lập ở mục "Danh sách bài viết thay thế nếu không có bài viết liên quan".

10. Sản phẩm cùng phân khúc giá

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Sản phẩm cùng phân khúc giá

sản phẩm cùng phân khúc giá

Gồm 3 lựa chọn như hình:

thiết lập sản phẩm cùng phân khúc giá

 • Sản phẩm cùng loại: Lấy tất cả sản phẩm có cùng thông tin loại với sản phẩm đang xem (Thông tin loại được cài đặt trong thông tin sản phẩm).

 • Sản phẩm cùng danh mục: Lấy tất cả sản phẩm có cùng nhóm sản phẩm với sản phẩm đang xem.

sản phẩm cùng loại và danh mục có cùng phân khúc giá

Loại và danh mục sản phẩm được nhập liệu trong chi tiết sản phẩm

 • Tất cả sản phẩm: Lấy tất cả mọi sản phẩm.

Giao động mức giá được so với sản phẩm đang xem như thế nào?

Ví dụ giá sản phẩm đang xem là P. Ta thiết lập mức dao động là 30(%) so với sản phẩm đang xem thì sản phẩm cùng phân khúc sẽ có giá từ P - 30% x P tới P + 30% x P

Ví dụ về sản phẩm cùng phân khúc giá

Ví dụ về sản phẩm cùng phân khúc giá

11. Sản phẩm đã xem

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Sản phẩm đã xem

Sản phẩm đã xem

12. Biến thể màu

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang sản phẩm > Biến thể màu

Bạn có thể thiết lập hiển thị variant màu sắc theo 2 kiểu sau:

Kiểu mặc định

 • Kiểu mặc định: Hiển thị theo mã màu Hex hoặc theo ảnh được thiết lập chung trong Biến thể màu (kiểu hiển thị mặc định cho tất cả sản phẩm).

biến thể màu kiểu mặc định

Thiết lập biến thể màu kiểu mặc định

tạo biến thể màu kiểu mặc định

Tạo biến thể màu có tên đúng như tên đã thiết lập trong mục thiết lập biến thể màu

demo biến thể màu kiểu mặc định

Biến thể màu kiểu mặc định sau khi thiết lập

Kiểu nâng cao

 • Kiểu nâng cao: Hiển thị theo ảnh được upload trong từng sản phẩm (cần tích chọn ưu tiên trong thiết lập để hiển thị theo kiểu nâng cao). Nếu sản phẩm không có ảnh upload cho biến thể màu sắc thì sẽ hiển thị theo kiểu mặc định.

demo biến thể màu kiểu nâng cao

Biến thể màu kiểu nâng cao sau khi thiết lập

Hướng dẫn upload ảnh biến thể màu theo kiểu nâng cao

B1: Đặt tên ảnh muốn hiển thị cho biến thể màu theo cú pháp: color-ten-variant-mau-sac

Ví dụ:

 • Variant màu Trắng → tên file ảnh color-trang.png

 • Variant màu Đỏ → tên file ảnh color-do.png

 • Variant màu Xanh dương → tên file ảnh color-xanh-duong.png

Định dạng ảnh có thể sử dụng là .png hoặc .jpg

B2: Upload ảnh vào mục Hình Ảnh Sản Phẩm

Upload ảnh variant màu

Upload ảnh cho variant màu

B3: Check chọn Ưu tiên hiển thị ảnh variant màu (nếu có)

biến thể màu kiểu nâng cao

Click chọn Ưu tiên hiển thị ảnh variant màu

Minh hoạ biến thể màu nâng cao

Minh hoạ biến thể màu nâng cao

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chi tiết sản phẩm EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].