Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang Black Friday theme EGA Cake trên Haravan

1. Giới thiệu

Black Friday là trang bán hàng chuyên biệt được thiết kế để chạy các chiến dịch quảng cáo & khuyến mãi trong những sự kiện Black Friday (Thứ 6 đen tối).

2. Hiển thị trang Black Friday

Vào Website > Trang nội dung > Tạo trang

Tạo trang nội dung mới

Tạo trang nội dung mới

Thêm tiêu đề và chọn giao diện page.blackfriday_001

Thêm tiêu đề và chọn giao diện

Thêm tiêu đề và chọn giao diện

Chọn Hiển thị > Lưu

Chọn hiển thị trang và lưu

Chọn hiển thị trang và ấn lưu

Bấm Xem thử

Xem thử

Bấm Xem thử trang

3. Thiết lập trang Black Friday

Vào Wesite > Giao diện > Thiết lập theme

Thiết lập trang Black Friday

Thiết lập chung

Vào blackfriday_001 > Thiết lập chung

Thiết lập chung

Thiết lập chung

Đồng hồ đếm ngược

Vào blackfriday_001 > Đồng hồ đếm ngược

Đồng hồ đếm ngược

Thiết lập Đồng hồ đếm ngược

Bấm chọn blackfriday_001 > Banner lớn

Banner lớn

Thiết lập Banner lớn

Nhóm banner nhỏ

Vào blackfriday_001 > Nhóm banner nhỏ

Banner nhỏ

Thiết lập Nhóm banner nhỏ

Ghi chú

Bạn có thể sử dụng một số ảnh banner mặc định của trang hoặc Upload ảnh mới cho phù hợp với nhu cầu của bạn, Nếu Upload ảnh mới hãy check chọn Không sử dụng ảnh mặc định (Check vào ô vuông nếu muốn sử dụng ảnh khác) để ảnh mới được hiển thị

Nhóm sản phẩm

Vào blackfriday_001 > Nhóm sản phẩm 1

Nhóm sản phẩm

Thiết lập Nhóm sản phẩm

ghi chú

Thiết lập tương tự với các nhóm sản phẩm 2,3,4...

Nhóm sản phẩm nổi bật

Vào blackfriday_001 > Nhóm sản phẩm nổi bật

Nhóm sản phẩm nổi bật

Thiết lập Nhóm sản phẩm nổi bật

Danh sách đối tác

Vào blackfriday_001 > Danh sách đối tác

Danh sách đối tác

Thiết lập danh sách đối tác

Cuối trang

Vào blackfriday_001 > Cuối trang

Cuối trang

Thiết lập Cuối trang

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập trang Black Friday. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].