Nhảy tới nội dung

Thiết lập app Khuyến mãi - MuaXtangY, Combo EGA Cake theme EGA Cake trên Haravan

Đây là 2 App có trả phí, dùng thử miễn phí 14 ngày. Bạn có thể lựa chọn app phù hợp để cài đặt và sử dụng

1. Cài đặt App

2. Chọn App sử dụng

Truy cập Admin > Thiết lập theme > Kích hoạt app khuyến mãi

Chọn app sử dụng

3. Truy cập để cài đặt khuyến mãi

3.1 Truy cập cài đặt khuyến mãi với app Mua X tặng Y

Truy cập Admin > Ứng dụng > Mua X tặng Y > Thao tác

Cài đặt khuyến mãi Mua X tặng Y

Xem thêm hướng dẫn cập nhật mới nhất từ nhà phát triển

3.2 Truy cập cài đặt khuyến mãi với app Combo

Truy cập Admin > Ứng dụng > Combo > Thao tác

Cài đặt khuyến mãi Mua X tặng Y

Xem thêm hướng dẫn cập nhật mới nhất từ nhà phát triển

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Khuyến mãi - MuaXtangY, Combo. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].