Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Nhóm sản phẩm (Menu + Tag) theme EGA Cake trên Haravan

Giao diện EGA Cake có 3 Module Nhóm sản phẩm (Menu + Tag) trên trang chủ, 3 Module này được thiết lập tương tự nhau, cho nên trong nội dung dưới đây chỉ hướng dẫn đại diện 1 Module Nhóm sản phẩm (Menu + Tag).

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm sản phẩm (menu + tag) 1

nhóm sản phẩm menu tag

nhóm sản phẩm menu tag

Thiết lập nhóm sản phẩm (Menu + Tag)

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Nhóm sản phẩm (Menu + Tag) EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].