Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Nhóm sản phẩm (Tab) theme EGA Cake trên Haravan

Giao diện EGA Cake có 2 Module Nhóm sản phẩm (Tab) trên trang chủ, 2 Module này được thiết lập tương tự nhau, cho nên trong nội dung dưới đây chỉ hướng dẫn đại diện 1 Module Nhóm sản phẩm (Tab).

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm sản phẩm (Tab) 1

nhóm sản phẩm Tab

Thiết lập nhóm sản phẩm Tab

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Nhóm sản phẩm Tab EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].