Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Nhóm thương hiệu theme EGA Cake trên Haravan

Nhóm thương hiệu

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm thương hiệu

nhóm thương hiệu

Thiết lập nhóm thương hiệu

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Nhóm thương hiệu cho EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].