Nhảy tới nội dung

Thiết lập app Đánh giá sản phẩm theme EGA Cake trên Haravan

Đây là 2 App có trả phí, dùng thử miễn phí 14 ngày. Bạn có thể lựa chọn app phù hợp để cài đặt và sử dụng

Thiết lập hiển thị đánh giá sản phẩm

Website chưa được cài app thì cài đặt tại đây:

  • Product review: Đây là app trả phí và được sử dụng thử 14 ngày

  • Easy review: Đây là app trả phí và được sử dụng thử 14 ngày

Website đã cài đặt app đánh giá

1. Chọn app đánh giá

Truy cập Thiết lập chung > App đánh giá sản phẩm

Chọn app review

2. Thiết lập hiển thị và tiêu đề

Truy cập Thiết lập theme > Trang sản phẩm > Layout sản phẩm

Layout

Truy cập Thiết lập theme > Trang sản phẩm > Đánh giá sản phẩm

Tiêu đề

3. Hiển thị trên website:

Easy Review

App Easy Review

Product Review

App Product Review

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Đánh giá sản phẩm. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].