Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Nhóm sản phẩm Ảnh + Danh sách theme EGA Cake trên Haravan

Nhóm sản phẩm (Ảnh + Danh sách)

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm sản phẩm (Ảnh + Danh sách)

nhóm sản phẩm (ảnh + danh sách)

Thiết lập nhóm sản phẩm (Ảnh + Danh sách)

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Nhóm sản phẩm (Ảnh + Danh sách) EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].