Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Nhóm mã khuyến mãi theme EGA Cake trên Haravan

1. Thiết lập chung

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm mã khuyến mãi > THIẾT LẬP CHUNG

nhóm mã khuyến mãi

Thiết lập chung

Ngoài danh sách sản phẩm, mã khuyến mãi còn hiển thị ở trang chi tiết sản phẩm dạng rút gọn như sau

nhóm mã khuyến mãi ở trang sản phẩm

Hiển thị mã khuyến mãi dạng rút gọn

2. Thiết lập các coupon (từ coupon 1 đến 8)

Ghi chú

Thiết lập các mã Coupon từ 1 đến 8 sẽ tương tự nhau, nên trong nội dung dưới đây chỉ hướng dẫn thiết lập đại diện 1 nhóm mã Coupon

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm mã khuyến mãi > COUPON 1

nhóm mã khuyến mãi

Thiết lập mã khuyến mãi 1

3. Cách nhập Handle collection

Khi ta click mở danh mục Bánh Chocolate thì đường dẫn như sau:

--> https://ega-cake.myharavan.com/collections/chocolate

--> Handle collection là: chocolate

Mặc định khi để trống mục Nhập handle collection thì mã Coupon sẽ được hiển thị ở tất cả danh mục sản phẩm

Khi ta nhập Handle collection thì chỉ những danh mục nào được nhập mới hiển thị mã Coupon.

Ví dụ: ta nhập Handle collection là chocolate cho Coupon 1

nhóm sản phẩm chocolate

Nhập handle collection là chocolate

Khi mở danh mục Bánh Chocolate ta sẽ thấy Coupon 1 hiển thị

nhóm sản phẩm chocolate

Coupon 1 hiển thị trong nhóm sản phẩm Chocolate

Khi ta mở danh mục khác thì sẽ không thấy Coupon 1 hiển thị

nhóm sản phẩm khác

Coupon 1 không hiển thị ở những nhóm sản phẩm khác

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Nhóm mã khuyến mãi cho EGA Cake. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].