Nhảy tới nội dung

Trang danh sách sản phẩm flash sales EGA Techstore

Liên kết chương trình flashsale cho danh mục sản phẩm

Vào Sản phẩm > Nhóm sản phẩm > Chọn nhóm > collection.flashsale

Liên kết chương trình flashsale

Bước 1: Liên kết flashsale vào nhóm sản phẩm

Trang danh sách sản phẩm flash sales

Vào Website > Giao diện > Thiết lập theme > Landing page FlashSale

Thiết lập banner

Thiết lập hiển thị ở trang giỏ hàng

Bước 2: Thiết lập banner

Hướng dẫn thiết lập nhóm mã coupon

Xem chi tiết tại đây

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang sản phẩm Flash Sales EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].