Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang Black Friday

Giới thiệu

Black Friday là trang bán hàng chuyên biệt được thiết kế để chạy các chiến dịch quảng cáo & khuyến mãi trong những sự kiện Black Friday (Thứ 6 đen tối).

Hiển thị trang Black Friday

Vào Website > Trang nội dung > Tạo trang

Tạo trang nội dung

Bước 1.1: Tạo trang blackfriday_001

Thêm tiêu đề và chọn giao diện page.blackfriday_001

Giao diện trang

Bước 1.2 Tạo trang blackfriday_001:

Chọn Hiển thị > Lưu

Chọn hiển thị trang

Bước 2: Hiển thị trang

Nhấn Xem thử

Xem trang

Bước 3: Xem nội dung trang

Thiết lập chung

Vào Website > Giao diện > Thiết lập theme > blackfriday_001 > Thiết lập chung

Thiết lập chung

Bước 4: Thiết lập chung

Đồng hồ đếm ngược

Vào blackfriday_001 > Đồng hồ đếm ngược

Đồng hồ đếm ngược

Bước 5: Thiết lập Đồng hồ đếm ngược

Bấm chọn blackfriday_001 > Banner lớn

Thiết lập Banner lớn

Bước 6: Thiết lập Banner lớn

Nhóm banner nhỏ

Vào blackfriday_001 > Nhóm banner nhỏ

Thiết lập Nhóm banner nhỏ

Bước 7: Thiết lập Nhóm banner nhỏ

ghi chú

Bạn có thể sử dụng một số ảnh banner mặc định của trang hoặc Upload ảnh mới cho phù hợp với nhu cầu của bạn, Nếu Upload ảnh mới hãy check chọn Không sử dụng ảnh mặc đinh... để ảnh mới được hiển thị

Sử dụng ảnh mặc định của trang

Sử dụng ảnh mặc định của trang

Nhóm sản phẩm

Vào blackfriday_001 > Nhóm sản phẩm 1

Nhóm sản phẩm

Bước 8: Thiết lập Nhóm sản phẩm

ghi chú

Thiết lập tương tự với các nhóm sản phẩm 2,3,4...

Nhóm sản phẩm nổi bật

Vào blackfriday_001 > Nhóm sản phẩm nổi bật

Nhóm sản phẩm nổi bật

Bước 9: Thiết lập Nhóm sản phẩm nổi bật

Danh sách đối tác

Vào blackfriday_001 > Danh sách đối tác

Partner

Bước 10: Thiết lập danh sách đối tác

Cuối trang

Vào blackfriday_001 > Cuối trang

Cuối trang

Bước 11: Thiết lập Cuối trang

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập trang Black Friday. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].