Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Techstore trên Haravan

Nhóm Sản phẩm (Menu + tag)

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm Sản phẩm (Menu + tag) 1

nhóm sản phẩm tag

Thiết lập nhóm sản phẩm tag 1

thông tin

Cách đặt tag cho sản phẩm tham khảo tại đây

Ghi chú

Nhóm Sản phẩm (Menu + tag) 2 và 3 thiết lập tương tự nhóm 1

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ-Nhóm sản phẩm (menu + tag) EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].