Nhảy tới nội dung

Thiết lập đầu trang EGA Techstore

1. Màu header và subheader

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > HEADERMÀU SUBHEADER

Màu Subheader

Thiết lập màu subheader

1.1 Thiết lập bật/tắt nút Hệ thống cửa hàng và Tài khoản

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > HEADER

Hiện thị hệ thống cửa hàng và tài khoản

Thiết lập hiện thị hệ thống cửa hàng và tài khoản

2. Banner đầu trang

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > BANNER ĐẦU TRANG

Banner đầu trang desktop

Thiết lập banner đầu trang trên desktop

Banner đầu trang mobile

Thiết lập banner đầu trang trên mobile

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > LOGO

Logo

Thiết lập Logo

4. Gợi ý tìm kiếm

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > GỢI Ý TÌM KIẾM

Gợi ý tìm kiếm

Thiết lập Gợi ý tìm kiếm

thông tin

Ví dụ đặt tag sản phẩm và lọc sản phẩm theo tag

Đặt tag sản phẩm

Đặt tag sản phẩm(iphone)

Khi click vào từ khoá gợi ý tìm kiếm là iphone

--> Kết quả sẽ là tất cả các sản phẩm có tag iphone

Kết quả lọc sản phẩm theo tag

Kết quả lọc sản phẩm theo tag iphone

5. Chính sách cửa hàng

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > CHÍNH SÁCH CỬA HÀNG

Chính sách cửa hàng

Thiết lập Chính sách cửa hàng

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Đầu trang EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].