Nhảy tới nội dung

Thiết lập đăng ký nhận email chương trình khuyến mãi EGA Techstore trên Haravan

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung

1. Chọn dùng công cụ nhận email khuyến mãi

Chọn dùng công cụ nhận email

2. Hiển thị trên website

Hiển thị trên website

3. Quản lý thông tin đăng ký

Quản lý thông tin đăng ký

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Đăng ký nhận email khuyến mãi. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].