Nhảy tới nội dung

Thiết lập tính năng menu chính theme EGA Techstore Haravan

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Menu chính

hiết lập menu chính

Thiết lập menu chính

Sau khi hoàn tất thiết lập trên, bạn đã có thể thiết lập Menu chính cho trang EGA Techstore. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].