Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Techstore trên Haravan

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Banner (ngang)

banner ngang

Thiết lập banner ngang

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ-Banner ngang EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].