Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Techstore trên Haravan

Nhóm sản phẩm (Ảnh + danh sách)

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Module Nhóm sản phẩm (ảnh + danh sách)

nhóm sản phẩm (ảnh + danh sách)

Thiết lập nhóm sản phẩm (ảnh + danh sách)

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ-Nhóm sản phẩm (Ảnh + danh sách) EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].