Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Techstore trên Haravan

1. Slideshow

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Slideshow > SLIDESHOW

Slideshow

Thiết lập Trang chủ Slideshow

2. Nhóm banner bên phải

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Slideshow > BANNER PHẢI

nhóm 2 banner phải

Thiết lập nhóm banner phải

3. Nhóm banner bên dưới

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Slideshow > BANNER DƯỚI

nhóm 3 banner dưới

Thiết lập nhóm banner dưới

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ-Slideshow EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].