Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Techstore trên Haravan

Nhóm 10 banner

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm 10 banner

nhóm 10 banner

Thiết lập nhóm 10 banner

Ghi chú

Banner 2,3...10 thiết lập tương tự banner 1

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ-Nhóm 10 banner EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].