Nhảy tới nội dung

Thiết lập Khuyến mãi - MuaXtangY, Combo EGA Techstore trên Haravan

Đây là 2 App có trả phí, dùng thử miễn phí 14 ngày

1. Cài đặt App

2. Chọn App sử dụng

Truy cập Admin > Thiết lập theme > Kích hoạt app khuyến mãi

Chọn app sử dụng

3. Truy cập để cài đặt khuyến mãi

3.1 Truy cập cài đặt khuyến mãi với app Mua X tặng Y

Truy cập Admin > Ứng dụng > Mua X tặng Y > Thao tác

Cài đặt khuyến mãi Mua X tặng Y

Xem thêm hướng dẫn cập nhật mới nhất từ nhà phát triển

3.2 Truy cập cài đặt khuyến mãi với app Combo

Truy cập Admin > Ứng dụng > Combo > Thao tác

Cài đặt khuyến mãi Mua X tặng Y

Xem thêm hướng dẫn cập nhật mới nhất từ nhà phát triển

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Khuyến mãi - MuaXtangY, Combo. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].