Nhảy tới nội dung

Cài đặt App kiểm tra đơn hàng trên EGA Techstore trên Haravan

1. Cài đặt app nếu chưa cài

2. Mở app

Bạn chọn một trong 2 cách dưới đây để thiết lập cho website của mình

2.1 Cách tra cứu đơn hàng qua đường dẫn

Mở app và copy đường dẫn mở tính năng kiểm tra đơn hàng

Mở app và copy đường dẫn

Mở app và copy đường dẫn

Gắn link vào menu để sử truy cập sử dụng chức năng

Gắn link vào menu để sử truy cập sử dụng chức năng

Gắn link vào menu để sử truy cập sử dụng chức năng

Hiển thị trên website

Kiểm tra đơn hàng

2.2 Cách tra cứu đơn hàng qua trang nội dung

Mở app và copy đoạn mã như sau:

Copy frame

Tạo trang nội dung: Ví dụ Kiểm tra đơn hàng và mở phần HTML trong phần nội dung

Tạo trang nội dung

Dán đoạn mã ở trên vào phần HTML

Dán mã vào mục HTML

Hiển thi trên website

Hiển thị kiểm tra đơn hàng

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Cài đặt app kiểm tra đơn hàng. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].