Nhảy tới nội dung

Thiết lập đánh giá sản phẩm EGA Techstore trên Haravan

Cài đặt ứng dụng

Lưu ý: Ứng dụng Product Reviews và Easy Review là ứng dụng có phí. Dùng thử miễn phí 14 ngày

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Thiết lập chung > App đánh giá sản phẩm

1. Chọn app đánh giá sản phẩm

Chọn app đánh giá sản phẩm

2. Hiển thị đánh giá trang sản phẩm

Chọn hiển thị đánh giá

3. Hiển thị trên website

Hiển thị trên website

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Đánh giá sản phẩm. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].