Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang giỏ hàng EGA Techstore trên Haravan

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang giỏ hàng

1. Thiết lập giỏ hàng trống

Thiết lập giỏ hàng trống

2. Hiển thị ảnh phương thức thanh toán

Hiển thị ảnh phương thức thanh toán

3. Hiển thị nhóm coupon

Hiển thị nhóm coupon

4. Nhóm sản phẩm gợi ý

Nhóm sản phẩm gợi ý

5. Đề xuất mua thêm để hưởng ưu đãi

Đề xuất mua thêm

Sử dụng mã khuyến mãi ở trang thanh toán

Để sử dụng được mã khuyến mãi ở trang thanh toán thì trước tiên bạn phải tạo mã khuyến mãi và áp dụng cho website của mình như sau:

Truy cập Admin > Khuyến mãi > Tạo khuyến mãi

Đặt tên mã khuyến mãi giống với mã khuyến mãi đã thiết lập trong mục Đề xuất mua thêm để hưởng ưu đãi

Đề xuất mua thêm

Tham khảo thêm hướng dẫn tạo mã khuyến mãi tại đây

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang giỏ hàng EGA Techstore. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].