Nhảy tới nội dung

Thiết lập tính năng ghi chú thông tin xuất hóa đơn (VAT) theme EGA Luxury Sapo

1. Tính năng Ghi chú thông tin xuất hóa đơn (VAT)

Tính năng giúp cho khách hàng gửi kèm yêu cầu xuất hóa đơn VAT trong đơn hàng của mình.

Khách hàng chỉ cần chọn Xuất hóa đơn công ty, và điền đầy đủ thông tin cần thiết của doanh nghiệp yêu cầu xuất hóa đơn bao gồm: Tên công ty, Mã số thuế, Địa chỉ công ty và Email nhận hóa đơn.

Khách hàng chọn xuất hóa đơn và nhập thông tin đầy đủ

Khách hàng chọn xuất hóa đơn và nhập thông tin đầy đủ

Toàn bộ thông tin để xuất hóa đơn VAT được quản lý chi tiết trong đơn hàng. Bạn cũng có thể chỉnh sửa lại các thông tin khi cần.

Thông tin VAT được quản lý trong đơn hàng

Thông tin VAT được quản lý trong đơn hàng

2. Thiết lập tính năng ghi chú thông tin xuất hóa đơn (VAT)

Thiết lập chung

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Xuất thông tin VAT > THIẾT LẬP CHUNG

Thiết lập chung các thông tin cần nhập khi khách chọn xuất hóa đơn Công ty

Thiết lập chung các thông tin cần nhập khi khách chọn xuất hóa đơn Công ty

Thông báo xác nhận khi bấm thanh toán

1. Thông báo khi khách chọn xuất VAT:

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Xuất thông tin VAT > KHÁCH CHỌN XUẤT VAT

Thiết lập Thông báo khi khách chọn xuất VAT

2. Thông báo khi khách chọn xuất VAT nhưng chưa nhập đúng thông tin

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Xuất thông tin VAT > KHÁCH CHỌN XUẤT VAT NHƯNG CHƯA NHẬP ĐÚNG THÔNG TIN

Thiết lập Thông báo khi khách chọn xuất VAT nhưng chưa nhập đúng thông tin

3. Thông báo khi khách không xuất VAT

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Xuất thông tin VAT > KHÁCH KHÔNG XUẤT VAT

Thiết lập Thông báo khi khách không xuất VAT

Không xuất VAT

Tùy chọn này có thể bật/tắt để không làm phiền tới khách hàng

Sau khi hoàn tất thiết lập trên, bạn đã có thể sử dụng tính năng Ghi chú thông tin xuất hóa đơn VAT cho trang EGA Luxury. Nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi qua email [email protected].