Nhảy tới nội dung

Thiết lập menu chính EGA Luxury

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Menu chính

Menu chính

Thiết lập Menu chính

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Menu chính. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].