Nhảy tới nội dung

Thiết lập đầu trang EGA Luxury

1. Banner đầu trang

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > BANNER ĐẦU TRANG

Banner đầu trang desktop

Thiết lập banner đầu trang trên desktop

Banner đầu trang mobile

Thiết lập banner đầu trang trên mobile

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > LOGO

Logo

Thiết lập Logo

3. Gợi ý tìm kiếm

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Đầu trang > GỢI Ý TÌM KIẾM

Gợi ý tìm kiếm

Thiết lập Gợi ý tìm kiếm

Cách đặt tag sản phẩm và lọc sản phẩm theo tag

Đặt tag cho sản phẩm:

Đặt tag sản phẩm

Đặt tag sản phẩm(Nhẫn kim cương)

Khi click vào từ khoá gợi ý tìm kiếm là Nhẫn kim cương

--> Kết quả sẽ là tất cả các sản phẩm có tag Nhẫn kim cương

Kết quả lọc sản phẩm theo tag

Kết quả lọc sản phẩm theo tag Đầm

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ-Thiết lập đầu trang EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].