Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang danh sách sản phẩm EGA Luxury trên Sapo

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang danh sách sản phẩm

1. Số lượng sản phẩm

số lượng sản phẩm

Thiết lập số lượng sản phẩm mỗi trang

2. Bộ lọc sản phẩm & Banner

bộ lọc sản phẩm

Thiết lập hiển thị bộ lọc sản phẩm

Banner cho nhóm tất cả sản phẩm

banner tất cả sản phẩm

Thiết lập banner nhóm tất cả sản phẩm

Banner cho nhóm sản phẩm khác

Truy cập Admin > Danh mục sản phẩm

  • Upload banner cho nhóm sản phẩm

banner nhóm sản phẩm

Thiết lập banner nhóm sản phẩm

3. Tuỳ chỉnh hiển thị nhóm coupon

hiển thị nhóm coupon

Thiết lập hiển thị nhóm coupon

4. Tuỳ chỉnh hiển thị Sản phẩm đã xem

hiển thị Sản phẩm đã xem

Thiết lập hiển thị Sản phẩm đã xem

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang danh sách sản phẩm EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].