Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Video theme EGA Luxury trên Sapo

Video

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Video

  • Upload hoặc tìm video phù hợp trên Youtube.com rồi copy ID video dán vào mục ID video trong cài đặt
  • Upload ảnh nền cho video

nhóm mã khuyến mãi

Thiết lập hiển thị video

Kiểu hiển thị video
  • Bạn có thể lựa chọn play video qua popup (Ưu điểm là không ảnh hưởng tốc độ tải trang)

  • Hoặc play video trực tiếp tại trang (Có ảnh hưởng tới tốc độ tải trang do phải load sẵn nội dung video)

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Video EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].