Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Slideshow theme EGA Luxury trên Sapo

1. Thiết lập chung

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Slideshow > Thiết lập chung

Thiết lập chung

Thiết lập chung

2. Thiết lập slideshow

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Slideshow > Slideshow

Thiết lập ảnh slideshow

Thiết lập ảnh slideshow

Banner slideshow

Bạn có thể thiết lập tối đa 3 banner cho slide

Đổ màu nền cho ảnh slide

Khi bạn muốn website của mình không trống trải ở 2 bên slide thì có đổ màu nền slide để tăng sự thu hút tới khách hàng

Đổ màu nền cho slideshow

3. Hiển thị ngoài trang chủ

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Slideshow EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].