Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang liên hệ EGA Luxury trên Sapo

Trang liên hệ

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang liên hệ

Trang liên hệ

Cách lấy iframe từ Google Map

Lấy iframe từ google map

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang liên hệ EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].