Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - Nhóm Sản phẩm (tab) theme EGA Luxury trên Sapo

1. Module: Nhóm sản phẩm (tab)

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - Nhóm sản phẩm (tab) 1

nhóm sản phẩm (tab)

Thiết lập nhóm sản phẩm (tab) 1

Hỗ trợ 2 kiểu hiển thị như sau:

Kiểu hiển thị nhóm sản phẩm (tab)

Kiểu hiển thị lập nhóm sản phẩm tab

Ghi chú

Thiết lập nhóm sản phẩm (tab) 2 và 3 tương tự nhóm tab 1

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - Nhóm Sản phẩm(tab) EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].