Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang Black Friday

Giới thiệu

Black Friday là trang bán hàng chuyên biệt được thiết kế để chạy các chiến dịch quảng cáo & khuyến mãi trong những sự kiện Black Friday (Thứ 6 đen tối).

Hiển thị trang Black Friday

Vào Website > Trang nội dung > Thêm trang nội trang

Tạo trang nội dung

Bước 1: Thêm trang nội dung

Thêm tiêu đề và chọn giao diện page.blackfriday_001

Giao diện trang

Bước 2: Thông tin trang nội dung

Chọn Hiển thị > Lưu

Chọn hiển thị trang

Bước 3: Hiển thị trang nội dung

Bấm Xem trên web

Xem trang

Bước 4: Xem trang nội dung

Tuỳ chỉnh giao diện

Vào Website > Giao diện > Tuỳ chỉnh giao diện

Tuỳ chỉnh giao diện

Bước 5: Tuỳ chỉnh giao diện

Thiết lập chung

Vào Landing page Black Friday > Thiết lập chung

Thiết lập chung

Bước 6: Thiết lập chung

Đồng hồ đếm ngược

Vào Landing page Black Friday > Đồng hồ đếm ngược

Đồng hồ đếm ngược

Bước 7: Thiết lập Đồng hồ đếm ngược

Vào Landing page Black Friday > Banner lớn

Thiết lập Banner lớn

Bước 8: Thiết lập Banner lớn

ghi chú

Bạn có thể sử dụng ảnh mặc định đã được thiết lập hoặc upload ảnh mới cho phù hợp. Nếu upload ảnh mới thì nhớ check chọn Không sử dụng ảnh mặc định để ảnh mới có hiệu lực

Nhóm banner nhỏ

Vào Landing page Black Friday > Nhóm banner nhỏ

Thiết lập Nhóm banner nhỏ

Bước 9: Thiết lập Nhóm banner nhỏ

Nhóm sản phẩm

Vào Landing page Black Friday > Nhóm sản phẩm 1

Nhóm sản phẩm

ghi chú

Thiết lập tương tự với các nhóm sản phẩm 2,3,4...

Bước 10: Thiết lập Nhóm sản phẩm

Nhóm sản phẩm nổi bật

Vào Landing page Black Friday > Nhóm sản phẩm nổi bật

Nhóm sản phẩm nổi bật

Bước 11: Thiết lập Nhóm sản phẩm nổi bật

Danh sách đối tác

Vào Landing page Black Friday > Danh sách đối tác

Partner

Bước 12: Thiết lập danh sách đối tác

Cuối trang

Vào Landing page Black Friday > Cuối trang

Cuối trang

Bước 13: Thiết lập Cuối trang

ghi chú

Tất cả các bước sau khi thay đổi thì nhấn Lưu để áp dụng

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập trang Black Friday. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].