Nhảy tới nội dung

Thiết lập social media EGA Luxury trên Haravan

Social media

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Social media

Social media

Thiết lập social media

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập liên kết mạng xã hội với EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].