Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang FnB

1. Giới thiệu

Food & Beverage là trang bán hàng được thiết kế để phục vụ giới thiệu, chạy quảng cáo và bán 1 sản phẩm riêng biệt.

2. Hiển thị trang Food & Beverage

Vào Website > Trang nội dung > Tạo trang

Tạo trang nội dung

Tạo trang Food & Beverage

Thêm tiêu đề và chọn giao diện page.foodnbeverage_001

Giao diện trang

Nhập tiêu đề và Chọn giao diện

Chọn Hiển thị > Lưu

Chọn hiển thị trang

Hiển thị trang nội dung

Bấm Xem thử

Xem trang

Xem trang nội dung

3. Thiết lập giao diện

Vào Website > Giao diện > Thiết lập theme

Tuỳ chỉnh giao diện

Thiết lập giao diện

3.1 Thiết lập chung

Vào Landing page Food & Beverage > Thiết lập chung

Thiết lập chung

Thiết lập chung

3.2 Đầu trang

Vào Landing page Food & Beverage > Đầu trang

Đầu trang

Thiết lập đầu trang

3.3 Banner

Vào Landing page Food & Beverage > Banner

Banner

Thiết lập banner

3.4 Giới thiệu

Vào Landing page Food & Beverage > Giới thiệu

Giới thiệu

Thiết lập phần giới thiệu

3.5 Lợi ích từ sản phẩm

Vào Landing page Food & Beverage > Lợi ích từ sản phẩm

Lợi ích từ sản phẩm

Các lợi ích khác

Các lợi ích khác thiết lập tương tự nhóm lợi ích 1

Thiết lập phần lợi ích từ sản phẩm

3.6 Thông tin sản phẩm

Vào Landing page Food & Beverage > Thông tin sản phẩm

Thông tin sản phẩm

Thiết lập thông tin sản phẩm

3.7 Thiết lập đếm ngược

Vào Landing page Food & Beverage > Thiết lập đếm ngược

Thiết lập bộ đếm ngược

Thiết lập bộ đếm ngược

3.8 Đánh giá của khách hàng

Vào Landing page Food & Beverage > Đánh giá của khách hàng

Đánh giá của khách hàng

Thiết lập đánh giá của khách hàng

3.9 Cuối trang

Vào Landing page Food & Beverage > Cuối trang

Cuối trang

Thiết lập cuối trang

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang Food and Beverage. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].