Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang chủ EGA Luxury trên Haravan

Chọn thứ tự các Module sẽ hiển thị

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ > CHỌN CÁC MODULE

Chọn các module

Thiết lập chọn các module và hiển thị theo thứ tự cho trang chủ

Với mỗi vị trí bạn có thể chọn module tương ứng hoặc chọn Không dùng để ẩn đi

Lựa chọn module

Lựa chọn module

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].