Nhảy tới nội dung

Thiết lập Trang chủ - LookBook giao diện EGA Luxury trên Haravan

Truy cập Admin > Thiết lập giao diện > Trang chủ - LookBook

Tính năng giúp khách hàng dễ dàng, nhanh chóng mua được bộ sản phẩm mình cần mà không phải đi tìm kiếm từng món lẻ tẻ mất nhiều thời gian. Gồm 3 nhóm LookBook, mỗi nhóm LookBook cài đặt được 3 sản phẩm

1. Bật khung lưới tọa độ

Xác định đúng vị trí sản phẩm thành phần trên hình sản phẩm LookBook theo (hàng, cột).

module tin tức

Bật khung lưới tọa độ

2. Cài đặt chung

 • Chọn ảnh Set đồ: Upload hình ảnh kích thước(520x780)px

 • Đặt tên bộ sưu tập: Bộ trang sức Eva

 • Nhập Liên kết mở nhóm lookbook

  • Trước tiên tạo trang nội dung và chọn kiểu giao diện là page.lookbook

Cài đặt LookBook

Lưu ý

Dùng #### để phân tách phần nội dung hình ảnh và nội dung text

Phân tách hình ảnh và nội dung

 • Nhấn Xem thử -> copy đường dẫn dán vào mục Liên kết trong phần cài đặt

Cài đặt LookBook

3. Cài đặt chi tiết từng sản phẩm thành phần

Ví dụ với sản phẩm 1

 • Nhập ID sản phẩm thành phần:

  • Truy cập Sản phẩm > Tên sản phẩm VD: Sản phẩm > Nhẫn kim cương Eva
  • Copy ID sản phẩm và dán vào mục Product Id sản phẩm

  Id sản phẩm

 • Nhập tọa độ sản phẩm thành phần: Lấy tọa độ như bước đầu tiên

  Tọa độ hiển thị sản phẩm

 • Chọn vị trí show sản phẩm khi click vào (trên hoặc dưới vị trí tọa độ)

Vị trí hiển thị

Ví dụ với bộ sưu tập 1

Cài đặt LookBook

Cài đặt thông số bộ sưu tập lookbook 1

Cài đặt LookBook

Hiển thị trên website

Cài đặt LookBook

Mở trang bộ sưu tập

Sau khi cài đặt xong

Sau khi cài đặt xong thì chúng ta nhớ tắt hiển thị khung lưới nhé.

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang chủ - LookBook EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].