Nhảy tới nội dung

Thiết lập trang Xmas

1. Giới thiệu

Xmas là trang bán hàng được thiết kế chuyên dụng cho Shop bán hàng trong mùa lễ Giáng sinh. Với hiệu ứng tuyết rơi sinh động và đẹp mắt tạo cảm giác se lạnh tuyệt vời mùa Giáng sinh, kèm theo đó là tính năng Countdown (đếm ngược) được tích hợp sẵn sẽ giúp bạn gia tăng tỉ lệ chốt đơn hàng với 4 nhóm sản phẩm khác nhau để trình bày và có thể ẩn/hiện linh hoạt với thiết lập sản phẩm của Shop.

2. Hiển thị trang Xmas

Vào Website > Trang nội dung > Tạo trang

Tạo trang nội dung

Tạo trang Xmas

Thêm tiêu đề và chọn giao diện là page.xmas_002

Giao diện trang

Nhập tiêu đề và Chọn giao diện

Chọn Hiển thị > Lưu

Chọn hiển thị trang

Hiển thị trang nội dung

Bấm Xem thử

Xem trang

Xem trang nội dung

3. Thiết lập giao diện

Vào Website > Giao diện > Thiết lập theme

Tuỳ chỉnh giao diện

Thiết lập giao diện

3.1 Thiết lập chung

Vào Landing page Xmas > Thiết lập chung

Thiết lập chung

Thiết lập chung

3.2 Hiệu ứng tuyết rơi và Đồng hồ đếm ngược

Vào Landing page Xmas > Hiệu ứng tuyết rơi

Hiệu ứng tuyết rơi và Đồng hồ đếm ngược

Thiết lập Hiệu ứng tuyết rơi và Đồng hồ đếm ngược

3.3 Banner và nội dung

Vào Landing page Xmas > Banner

Thiết lập Banner

Thiết lập Banner và nội dung

3.4 Nhóm 3 banner nhỏ

Vào Landing page Xmas > Nhóm 3 banner nhỏ

Thiết lập Nhóm 3 banner nhỏ

Thiết lập Nhóm 3 banner nhỏ

Lưu ý ảnh mặc định

Bạn có thể sử dụng một số ảnh banner mặc định của trang hoặc upload ảnh mới cho phù hợp với nhu cầu của bạn, Nếu Upload ảnh mới hãy check chọn Không sử dụng ảnh mặc định... để ảnh mới được hiển thị nhé

3.5 Nhóm sản phẩm nổi bật

Vào Landing page Xmas > Nhóm sản phẩm nổi bật

Nhóm sản phẩm nổi bật

Thiết lập Nhóm sản phẩm nổi bật

3.6 Mã khuyến mãi

Vào Landing page Xmas > Mã khuyến mãi

Mã khuyến mãi

Thiết lập Mã khuyến mãi

3.7 Nhóm sản phẩm 1

Vào Landing page Xmas > Nhóm sản phẩm 1

Nhóm sản phẩm

Thiết lập Nhóm sản phẩm

ghi chú

Thiết lập tương tự với các nhóm sản phẩm khác, tối đa 5 nhóm sản phẩm

3.8 Banner ngang

Vào Landing page Xmas > Banner ngang

Banner ngang

Thiết lập Banner ngang

3.9 Bộ sưu tập

Vào Landing page Xmas > Bộ sưu tập

Bộ sưu tập

Thiết lập Bộ sưu tập

3.10 Phương thức thanh toán

Vào Landing page Xmas > Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

3.11 Cuối trang

Vào Landing page Xmas > Cuối trang

Cuối trang

Thiết lập Cuối trang

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang Xmas. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].