Nhảy tới nội dung

Trang danh sách sản phẩm flash sales EGA Luxury

1. Liên kết chương trình flash sale cho danh mục sản phẩm

Vào Sản phẩm > Danh mục sản phẩm > Chọn danh mục

Chọn kiểu giao diện là collection.flashsale

Liên kết chương trình flashsale

Bước 2: Liên kết flashsale vào nhóm sản phẩm

2. Trang danh sách sản phẩm flash sales

Vào Website > Giao diện > Thiết lập giao diện > Landing page Nhóm FlashSale

2.1 Thiết lập banner

Thiết lập hiển thị ở trang giỏ hàng

Thiết lập banner và hiển thị nhóm mã khuyến mãi (coupon)

2.2 Hướng dẫn thiết lập nhóm mã coupon

Xem chi tiết tại đây

Sau khi thực hiện theo hướng dẫn trên, bạn đã có thể thiết lập Trang sản phẩm Flash Sales EGA Luxury. Trong quá trình thiết lập, nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ [email protected].